• Showroom is geopend op afspraak
  • Gratis verzenden vanaf €50,-
  • Binnen 1-2 werkdagen verzonden
Home » Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Fashion and more by Demi of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Onderneming: Fashion and more by Demi

 

Bezoekadres:  Venenweg 43, 1161 AK Zwanenburg

 

E-mail: info@fashionandmorebydemi.nl

Telefoonnummer:+31 646106505

KvK-nummer: 69369615                               

 

Fashion and more by Demi is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Fashion and more by Demi is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Fashion and more by Demi verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Fashion and more by Demi, waaronder www.fashionandmorebydemi.nl. 

 

Fashion and more by Demi verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Fashion and more by Demi opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Fashion and more by Demi. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Fashion and more by Demi om de overeenkomst uit te voeren.

 

Fashion and more by Demi gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Fashion and more by Demi altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Fashion and more by Demi worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

  • voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@fashionandmorebydemi.nl

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een langere termijn met u is overeengekomen of de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Fashion and more by Demi gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Fashion and more by Demi, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het verwerken van betalingen maakt Fashion and more by Demi gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor vragen over de verwerking van de persoonsgegevens met onze boekhouder kunt u zich richten tot info@fashionandmorebydemi.nl

 

Het staat Fashion and more by Demi vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Fashion and more by Demi ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor Fashion and more bij Demi. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Fashion and more by Demi. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Fashion and more by Demi;